බොරූෂියා මොන්චෙන්ග්ලාඩ්බැක් සහ මැන්චෙස්ටර් සිටි අතර තරගය

0
213
බොරූෂියා මොන්චෙන්ග්ලාඩ්බැක් සහ මැන්චෙස්ටර් සිටි අතර තරගය

බොරූෂියා මොන්චෙන්ග්ලාඩ්බැක් සහ මැන්චෙස්ටර් සිටි අතර තරගය

⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

 

මෑත භාගයේ තරග වලදී මැන්චෙස්ටර් සිටි වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ බයර්න් මැන්චෙස්ටර් සිටි කණ්ඩායමටයි.

Borussia Monchengladbach      :- W1 – 9.5

Draw                                             :-  X  – 6

Manchester City                          :- W2 – 1.344

බොරූෂියා මොන්චෙන්ග්ලාඩ්බැක් සහ මැන්චෙස්ටර් සිටි අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL