ඔබේ පළමු තැන්පතුවෙන් 200% ක ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබා ගන්න!

0
430

ඔබේ ප්‍රසාද දීමනාව ලබා ගන්නේ කෙසේද?
1. 1xBet වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වන්න.


2. මගේ ගිණුමේ ඇති සියලුම පුද්ගලික තොරතුරු ක්ෂේත්‍ර පුරවන්න
3. අවම වශයෙන් යුරෝ 1 ක තැන්පතුවක් කරන්න


4. ප්‍රසාද දීමනාව, තැන්පතුවක් කළ පසු ස්වයංක්‍රීයව ගනුදෙනුකරුගේ ගිණුමට බැර වේ.

නියම සහ කොන්දේසි:
මෙම දීමනාව 2019 නොවැම්බර් 29 වන දින 00:00 සිට 23:59 දක්වා ලබා ගත හැකිය.
පාරිභෝගිකයින්ට හිමිවන්නේ එක් ප්‍රසාද දීමනාවක් පමණි. ප්‍රසාද දීමනා තැන්පතු මුදලින් 200% ට සමාන නමුත් යුරෝ 182 නොඉක්මවයි. ප්‍රසාද දීමනාව සක්‍රිය කිරීමට අවශ්‍ය අවම තැන්පතුව යුරෝ 1 කි.
ඔවුන්ගේ ගිණුමට තැන්පතුවක් කිරීමට පෙර, ගනුදෙනුකරුවන් මගේ ගිණුම් කොටසේ ‘ගිණුම් සැකසීම්’ පිටුවෙන් හෝ කෙලින්ම ‘තැන්පතු’ පිටුවෙන් ක්‍රීඩා ඔට්ටු බෝනස් ලබා ගැනීමට එකඟ විය යුතුය.
ප්‍රසාද දීමනාවක් තැන්පතුවක් කළ පසු ස්වයංක්‍රීයව ගනුදෙනුකරුගේ ගිණුමට බැර වේ. ප්‍රසාද දීමනාව බැර කරනු ලබන්නේ සම්පුර්ණ කරන ලද ගිණුම් වලට පමණි.
200% පළමු තැන්පතු ප්‍රසාද දීමනාව (සියලුම නව පරිශීලකයින් සඳහා) කොටස් දෙකකින් සමන්විත වන අතර, ඒ සෑම එකක්ම තැන්පතු මුදලින් 100% ට සමාන වන නමුත් යුරෝ 182 නොඉක්මවයි .
පළමු තැන්පතුව සිදු කිරීම සඳහා බැර කරන ලද ප්‍රසාද අරමුදල් ආපසු ගැනීමේ කොන්දේසි:

වැඩි විස්තර සඳහා https://1xbet.com/en/promotions/friday/ වෙත පිවිසෙන්න