නවකයන්ගේ වාසනාව. දිනපතාම වටිනා iPhone XR 64GB එකක් දිනා ගන්න.

0
335

සහභාගී වන ආකාරය

1xBet සමඟ 2019.10.01 සිට 31.10.2019 දක්වා ලියාපදිංචි වන්න.

ඔබේ ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කරන්න (තැන්පතුව අවම වශයෙන් 500 RUB විය යුතුය).

2019 සිට 7.10 සිට 31.10 දක්වා ප්‍රවර්ධන ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා ගන්න.

දීමනා පිටුවේ දෛනික ත්‍යාග දිනුම් ඇදීමට / daily prize draw * සහභාගී වන්න.

* අදාළ දිනයේ ලැබෙන ප්‍රවේශ පත්‍ර සඳහා වන ත්‍යාග දිනුම් ඇදීම පසුදා 18:00 (UTC + 3) හිදී පැවැත්වේ.


ත්‍යාග මොනවාද?

සෑම දිනකම අහඹු ලෙස තෝරාගත් සහභාගිවන්නන් iPhone XR 64GB දිනා ගනු ඇත!


ප්‍රසාද ලකුණු:

ප්‍රසාද ලකුණු 300 ක් (ජයග්‍රාහකයින් 10 ක්)

ප්‍රසාද ලකුණු 200 ක් (ජයග්‍රාහකයින් 15 ක්)

ප්‍රසාද ලකුණු 100 ක් (ජයග්‍රාහකයින් 20 ක්)

ප්‍රසාද ලකුණු 50 ක් (ජයග්‍රාහකයින් 30 ක්)


ඔබට වඩාත්ම ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ කුමන තැන්පතු මුදලද?

ඔබ ඔබේ ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කරන විට ප්‍රවේශ පත්‍ර ප්‍රසාද දීමනාවක් ලෙස ප්‍රදානය කෙරේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ වැඩි වැඩියෙන් තැන්පත් කරන තරමට ඔබට ප්‍රවේශ පත්‍ර ලැබෙනු ඇත.


500 RUB – 1 ටිකට්;

1,000 RUB – 3 ටිකට්;

2,500 RUB – 10 ටිකට්;

5,000 RUB – ප්‍රවේශ පත්‍ර 25;

10,000 RUB – ප්‍රවේශ පත්‍ර 60;

15,000 RUB – ප්‍රවේශ පත්‍ර 90;

25,000 RUB – ප්‍රවේශ පත්‍ර 160;

50,000 RUB – ප්‍රවේශ පත්‍ර 350;

75,000 RUB – ප්‍රවේශ පත්‍ර 600;

100,000 කට වඩා වැඩි – ප්‍රවේශ පත්‍ර 1,000;


නියම සහ කොන්දේසි:

සහභාගී වීමට 1xBet වෙබ් අඩවියට ලියාපදිංචි වන්න.

මෙම දීමනාවට සහභාගී විය හැක්කේ ලියාපදිංචි පාරිභෝගිකයින්ට පමණි. පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍ර පුරවා තිබිය යුතුය: සම්පූර්ණ නම, ජංගම දුරකථන අංකය (සක්‍රිය කළ යුතුය), විද්‍යුත් තැපෑල, රට සහ පදිංචි නගරය.

මෙම දීමනාව ජූලි 1 හෝ ඊට පසු වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වූ ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා ගත හැකිය.

මෙම දීමනාව ඔක්තෝබර් 7 (00:00 UTC + 3) සිට ඔක්තෝබර් 31 දක්වා (00:00 UTC + 3) 2019 ඇතුළුව ලබා ගත හැකිය.

ඔබට කළ හැකි තැන්පතු ගණනට හෝ ඔබට ලැබිය හැකි ප්‍රවේශ පත්‍ර ගණනට කිසිදු සීමාවක් නොමැත.

අවම වශයෙන් රු 1500 ක් වත් තැන්පත් කිරීම සඳහා ටිකට්පත් ස්වයංක්‍රීයව ඔබේ ගිණුමට බැර වේ.

ජයග්‍රාහී ටිකට්පත් අහඹු ලෙස තෝරා ගනු ලැබේ.

ප්‍රවර්ධන ප්‍රවේශ පත්‍ර පැය 24 ක කාලයක් තුළ (00:00 සිට 23:59 දක්වා) එකතු කර ගත හැකිය.

පෙර දින 00.00 සිට 23.59 දක්වා පැය 24 ක කාලය තුළ ලැබෙන සියලුම ප්‍රවේශ පත්‍ර සඳහා ත්‍යාග දිනුම් ඇදීම 18:00 (UTC + 3) පිරිනැමීමේ පිටුවේ පැවැත්වේ.


ප්‍රධාන ත්‍යාගවල ජයග්‍රාහකයන්ට ප්‍රසාද ලකුණු ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් නොමැත.

පූර්ව දැනුම්දීමකින් හෝ පැහැදිලි කිරීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක මෙම දීමනාව අවලංගු කිරීමට හෝ අවලංගු කිරීමට හෝ එහි විධිවිධාන වෙනස් කිරීමට 1xBet සතු අයිතිය රඳවා තබා ගනී.

මෙම දීමනාව ලබා ගත හැක්කේ ගිණුමකට, පවුලකට, IP ලිපිනයට සහ පරිගණකයකට එක් වරක් පමණි.

1xBet තමන් වංචාවට හෝ මුදල් විශුද්ධිකරණයට ගොදුරු වූ බව විශ්වාස කරන්නේ නම්, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ගිණුම් වසා දමා ඉතිරි මුදල කැටි කිරීමට සමාගමට අයිතියක් ඇත.

1xBet ලියාපදිංචි වී ඇති සහභාගිවන්නන් හඳුනා ගන්නේ නම්, එම සහභාගිවන්නන් මෙම දීමනාවට සහභාගී වීමෙන් බැහැර කරනු ලැබේ