බයර්න් මියුනිච් සහ ටයිගර්ස් ඩි ලා උන්ල් අතර තරගය

0
102
බයර්න් මියුනිච් සහ ටයිගර්ස් ඩි ලා උන්ල් අතර තරගය

බයර්න් මියුනිච් සහ ටයිගර්ස් ඩි ලා උන්ල් අතර තරගය

⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

 

මෑත භාගයේ තරග වලදී බයර්න් මියුනිච් වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ බයර්න් මියුනිච් කණ්ඩායමටයි.

Bayern Munich                :- W1 – 1.192

Draw                                 :-  X  – 7.9

Tigers de la Uanl             :- W2 – 19

බයර්න් මියුනිච් සහ ටයිගර්ස් ඩි ලා උන්ල් අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL