සරත් සෘතුවේ රත්තරන් ජයමල්ල. Autumn Gold

0
355

ජයග්‍රාහකයන්ගෙන් කෙනෙකු වී ඩොලර් 50,000 ක මුදලක් දිනා ගන්න!

ප්‍රවර්ධන කාලය:
25 නොවැම්බර් 2019 00:01 GMT – 2 දෙසැම්බර් 2019 23:59 GMT

ත්‍යාග :
1 ස්ථානය – ඩොලර් 10,000 යි
2 ස්ථානය – ඩොලර් 5,000
3 ස්ථානය – ඩොලර් 3,000 කි
4 ස්ථානය – ඩොලර් 2,000 යි
5 ස්ථානය – ඩොලර් 1,000
6 ස්ථානය – ඩොලර් 900 යි
7 ස්ථානය – ඩොලර් 800 යි
8 ස්ථානය – ඩොලර් 700 යි
9 ස්ථානය – ඩොලර් 600 යි
10 ස්ථානය – ඩොලර් 500 යි
11-20 ස්ථානය – ඩොලර් 350 යි
21-30 ස්ථානය – ඩොලර් 250 යි
31-40 ස්ථානය – ඩොලර් 200 යි
41-50 ස්ථානය – ඩොලර් 150 යි
51-100 ස්ථානය – ඩොලර් 120 යි
101-200 ස්ථානය – ඩොලර් 100 යි

දිනන්නේ කෙසේද:

සුදුසුකම් ලැබීමේ ක්‍රීඩා
සූර්ය රැජින/ Solar Queen
රන් පොත: සංකේත තේරීම /Book of Gold: Symbol Choice
රන් පොත: ක්ලැසික් / Book of Gold: Classic
සුපිරි පිළිස්සීම් ජය: ප්‍රතිචාර / රන් පොත: ද්විත්ව අවස්ථාව / Book of Gold: Double Chance
ක්ලියෝපැට්රාගේ පුරාවෘත්තය / Legend of Cleopatra

ක්‍රීඩාවේ මෙවලම් නිර්ණායක: මෙම තව් මත සෑම ඩොලර් 1 ක ජයග්‍රහණයකටම ලකුණු 10 ක් ලබා ගන්න

අවම වට ගණන 30 කි

අවම කොටස ඩොලර් 1 කි

නියම සහ කොන්දේසි:
ප්‍රවර්ධන කාලය අවසන් වී පැය 72 ක් ඇතුළත සියලුම ත්‍යාග ක්‍රීඩකයන්ගේ ගිණුම්වලට ඔවුන්ගේ ගිණුම් මුදලට බැර කරනු ලැබේ.
ත්‍යාග මුදල් මුදවා ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ.
සුදුසුකම් ලබන්නේ සැබෑ මුදල් වලින් සාදන ලද ඔට්ටු පමණි.
මෙම ප්‍රවර්ධනයට සහභාගී වීමෙන් ඔබ පිරිනැමීමේ නියමයන් සහ කොන්දේසි කියවා පිළිගෙන ඇති බව තහවුරු කරයි.
වංචා කිරීමට හෝ කැසිනෝවේ නීති උල්ලංඝණය කිරීමට කිසියම් උත්සාහයක් අනාවරණය වුවහොත්, මෙම තරඟාවලියට සහභාගී වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය සමාගම සතුය.
තරඟාවලියේ නීති වෙනස් කිරීමට, ඕනෑම වේලාවක තරඟාවලිය අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට සමාගමට අයිතිය ඇත.
සාමාන්‍ය නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ වේ