අල් අහ්ලි කයිරෝ සහ බයර්න් මියුනිච් අතර තරගය

0
158
අල් අහ්ලි කයිරෝ සහ බයර්න් මියුනිච් අතර තරගය

අල් අහ්ලි කයිරෝ සහ බයර්න් මියුනිච් අතර තරගය

⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

 

මෑත භාගයේ තරග වලදී බයර්න් මියුනිච් වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ බයර්න් මියුනිච් කණ්ඩායමටයි.

Al Ahly Cairo          :- W1 – 25

Draw                        :-  X  – 9.9

Bayern Munich       :- W2 – 1.125

අල් අහ්ලි කයිරෝ සහ බයර්න් මියුනිච් අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL