හිම තෑගි – ලක්ෂ 7 ක ත්‍යාග මුදලක්!

0
34
හිම තෑගි - ලක්ෂ 7 ක ත්‍යාග මුදලක්!
හිම තෑගි - ලක්ෂ 7 ක ත්‍යාග මුදලක්!

සෙල්ලම් කර ලක්ෂ 7 ක ත්‍යාග මුදලක්  දිනා ගන්න!

හිම තෑගි – ලක්ෂ 7 ක ත්‍යාග මුදලක්!

ප්‍රවර්ධන කාල සීමාව:

13 ජනවාරි 2022 00:01 GMT – 26 ජනවාරි 2022 23:59 GMT

ත්‍යාග:

1 ස්ථානය — €1,000

2 ස්ථානය — €500

3 ස්ථානය — €300

4-10 ස්ථානය — €100

11-20 ස්ථානය — €50

සුදුසුකම් ලැබීමේ ක්‍රීඩා:

සියලුම TVBet ක්‍රීඩා

ක්‍රීඩාව-තුළ මෙවලම් නිර්ණායක: ඔබේ ඔට්ටු සඳහා ලකුණු ඔවුන්ගේ odds වලින් ගුණ කරන්න. ලකුණු එකට එකතු වේ.

  • 1.84 හෝ ඊට වැඩි odds සහිත තනි ඔට්ටු පමණක් සුදුසුකම් ලබයි.
  • තරඟයකට අවම කොටස €1 වේ.
නියමයන් සහ කොන්දේසි:
  1. සියලුම ත්‍යාග තරඟාවලියක් අවසන් වී පැය 72 ක් (වැඩකරන දින තුනක්) තුළ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ගිණුමට අරමුදල් ලෙස බැර කරනු ලැබේ. ත්‍යාගවලට අවශ්‍යතා නොමැත.
  2. ගනුදෙනුකරුවන් දෙදෙනෙකුට සමාන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඇති අතර දෙදෙනාම ත්‍යාගයක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවහොත්, මෙම ලකුණු පළමුව උපයා ගත් පාරිභෝගිකයා ජයග්‍රාහකයා ලෙස සැලකේ.

ප්‍රතිපල ගණනය කරනු ලබන්නේ සැබෑ මුදල් උපයෝගී කරගනිමින් ඔට්ටු ඇල්ලීම මත පමණි.මෙම ප්‍රවර්ධනයට සහභාගී වීමෙන්, ඔබ තරඟාවලි නියමයන් සහ කොන්දේසි කියවා පිළිගෙන ඇති බව තහවුරු කරයි.

වංචා කිරීමට හෝ කැසිනෝවේ නීති උල්ලංගනය කිරීමට කිසියම් උත්සාහයක් අනාවරණය වුවහොත්, මෙම තරඟාවලියට සහභාගී වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය සමාගම සතුය.

තරඟාවලියේ නීති වෙනස් කිරීමට මෙන්ම ඕනෑම වේලාවක තරඟාවලිය අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට සමාගමට අයිතිය ඇත.

පොදු නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ වේ.

එහෙනම් ,තවත් මොනවද බලන් ඉන්නේ ?

හිම තෑගි – ලක්ෂ 7 ක ත්‍යාග මුදලක්!

දැන් ම ඔට්ටුවක් තබා ඔබේ මුදල් දෙගුණ තෙගුණ කරගන්න!

තාමත් ගිණුමක් නැත්තම් දැන්ම ලියාපදිංචි වෙන්න !

Register

register

120% BONUS සදහා මෙම PROMOCODE එක පාවිච්චි කරන්න

PROMO CODE : 1XSL