ලෝක ප්‍රසිද්ධ BACCARAT – Live casino

0
49
ලෝකක් ප්‍රසිද්ධ BACCARAT - Live casino

ලෝක ප්‍රසිද්ධ BACCARAT – Live casino අරමුණ :

ලෝක ප්‍රසිද්ධ BACCARAT – Live casino හි ක්‍රීඩකයාගේ පරමාර්ථය වන්නේ හැකි යෝජනා තුනෙන් ඵම වටය ජයග්‍රහණය කරන්නේ කවුරැන්දැයි නිවැරදිව අනුමාන කිරීමයි:

බැංකුකරු, ක්‍රීඩකයා හෝ ටයිනවයට කිට්ටුම අත ඇත කෙනා ජයග්‍රාහකයා වේ.

ලෝකක් ප්‍රසිද්ධ BACCARAT - Live casino
                                              Starting screen

 

ක්‍රීඩා නීති රීති පහත පරිදි වේ.

  • කාඩ්පත් තට්ටු (SET) අටක් භාවිතා වේ.
  • කාඩ්පත් සඳහා පහත සඳහන් ලක්ෂ්‍ය අගයන් ලබා දී ඇත:

ආසි (ACE) = 1
2 සිට 9 – කාඩ්පතට අදාළ අගය (pip අගය)
10 සහ මුහුණු කාඩ්පත් – ශුන්‍ය.

  • එක වරකට සේවා සපයන්නා විසින් කාඩ්පත් 2 හෝ 3 බැගින් අදින අතර පිලිවෙලින් බැංකුකරු සහ ක්‍රීඩකයා වෙත එම කාඩ්පත් යොමු කරයි. ඒ ඒ කාඩ්පතට අදාළ අගයන් එකතු කර අවසානයේ වැඩිම වටිනාකමක් සතු පාර්ශවයට ජය හිමි වේ. පාර්ශව දෙකට අදින ලද කාඩ්පත් වල එකතුව සමාන වුවහොත්, එය සමනවිමක් (tie) ලෙස සළකයි. මිට අමතරව විවිධ උප ඔට්ටු පවතී. නමුත් මෙහිදී මුලිකව කැසිනෝ රසිකයන් නැඹුරු වනුයේ, මෙම ක්‍රීඩක බැංකු පාර්ශව දෙක මත ඔට්ටු තැබීමට වේ.

වැඩි විස්තර සදහා පහත දැක්වෙන වීඩියෝ එක බලන්න

එක් පාර්ශවයක ලකුණු එකතුව 9 ට වැඩි වුවහොත් එහි අදාල එකතුවේ ඉලක්කම් දෙකේ එකතුව ලබාගනී.
උදාහරණයක් ලෙස ක්‍රීඩකයා ට 6 + 7 ලෙස කාඩ්පත් දෙකක් ලැබුනහොත් එහි එකතුව 13 ක් ලෙස නොගනී. එනම් 1 + 3 = 4 ලෙස ගනී.

ලකුණු සෑම විටම 0 සිට 9 දක්වා පරාසයක පවතින අතර එය බිඳ දැමිය නොහැක.

ක්‍රීඩකයාගේ සහ බැංකුකරුගේ ලකුණු සංසන්දනය කර ඇත; වැඩිම එකතුව ඇති පාර්ශවය ජයග්‍රාහකයා වෙයි

  • ක්‍රීඩකයා(player ) ජයග්‍රහණය කළහොත්, ක්‍රීඩකයා මත තැබූ ඔට්ටු මුදල දෙගුණයක් වී ආපසු ලැබෙනු ඇත
  • බැංකුකරු (Banker ) ජයග්‍රහණය කළහොත්, බැංකුකරු මත තැබූ ඔට්ටු මුදල 1.95 කින් ගුණ වී  (අසන්න වශයෙන් දෙගුණයක් ) ආපසු ලැබෙනු ඇත.
  • ලකුණු සම වුව හොත් අදාල මුදල නැවත ඔබේ ගිණුමට බැර වනු ඇත (refund ).
  • තවත්,ඔබට තරගය සම (tie )  වීම මතද ඔට්ටු ඇල්ලිය හැක .එවිට ,ඔබේ මුදල එකලොස් ගුණයකින් වැඩි (11*).

ජය පරාජ ඉතිහාසය පහත දැක්වේ

ජය පරාජ ඉතිහාසය
ලෝකක් ප්‍රසිද්ධ BACCARAT – Live casino
එහෙනම් ,තවත් මොනවද බලන් ඉන්නේ ? දැන් ම ඔට්ටුවක් තබා ඔබේ මුදල් දෙගුණ තෙගුණ කරගන්න!

තාමත් ගිණුමක් නැත්තම් දැන්ම ලියාපදිංචි වෙන්න !

Register

register

120% BONUS සදහා මෙම PROMOCODE එක පාවිච්චි කරන්න

PROMO CODE : 1XSL