ධනුෂ්ක , කුසල් සහ නිරෝෂන්ගේ තරග තහනම් ඉවතට

0
53
ධනුෂ්ක , කුසල් සහ නිරෝෂන්ගේ තරග තහනම් ඉවතට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සිකුරාදා (ජනවාරි 7) ධනුෂ්ක ගුණතිලක, කුසල් මෙන්ඩිස් සහ නිරෝෂන් දික්වැල්ලට පනවා තිබූ වසරක තරග තහනම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ එංගලන්ත සංචාරය අතරතුර ඩර්හැම් හි ජෛව බුබුලෙන් පිටට යමින් සිදු කළ නීති උල්ලංඝනය සම්බන්ධයෙන් වැරදිකරුවන් ලෙස චෝදනා ලැබ වසරක තරඟ තහනමකට යටත්ව සිටීමට සිදුවිය.

LPL2021 අවසන් වීමත් සමඟ ඔවුන්ට පනවා ඇති තහනම ඉවත් කරන ලෙස ක්‍රීඩකයින් තිදෙනා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම නවතම තීරණය ගෙන ඇත.

ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉල්ලීමට අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තරග තහනමට ලක්ව ඇති කාලසීමාව තුළ ඔවුන්ට උපදේශන ලබාදීමට පත් කළ මණ්ඩලයේ වෛද්‍යවරයාගෙන් ඔවුන්ගේ වාර්තා ලබාගෙන ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම සලකා බලා ඇත.

වෛද්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද එම වාර්තාව සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධායක කමිටුව අද (ජනවාරි 7) පැවති රැස්වීමකදී එම ක්‍රීඩකයින් තිදෙනාගේ තරග තහනම ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.කෙසේ වෙතත් ඉවත් කරන ලද තරග තහනම පනවා තිබු කාලසීමාව තුළ (වසර දෙකක්) ක්‍රීඩකයින් තිදෙනාගේ හැසිරීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

තාමත් ලියාපදිංචි වී නැතම් දෙන්ම ලියාදින්චි වන්න

PROMO CODE : 1XSL

REGISTER NOW

register